splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
10/18/2021

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji napoveduje strokovno srečanje Medpoklicno sodelovanje v zdravstvu, ki bo potekalo 2. in 3. aprila 2019 v Termah Zreče. Program strokovnega srečanja: 8.10.2021MEDPOKLICNO SODELOVANJE program končen(1) Prijave so že odprte na e-portalu Zbornice – Zveze ali preko emaila: prijava.psihsekcija@gmail.com V okviru strokovnega srečanja bodo izvedene tudi volitve novega vodstva […]

 

Izvedena izobraževanja

IZVEDENA IZOBRAŽEVANJA V LETU 2010

1. Delo v skupinah
Kraj: Begunje
Datum: 7.5.2010

2. Delo z odvisnimi – povezovanje primarnega s sekundarnim zdravstvenim varstvom
Kraj: Ljubljana
Datum: 11.6.2010

3. Kako zmanjšati stres in izgorevanje na delovnem mestu
Kraj: Ljubljana
Datum: 12.11.2010

IZVEDENA IZOBRAŽEVANJA V LETU 2009

1. Zakon o duševnem zdravju, Zakon o pacientovih pravicah in mesto zdravstvene nege
Kraj: Ljubljana
Datum: 10.4.2009
Strokovni vodja: Barbara Možgan

2. Nasilno vedenje v duhu novih praks
Kraj: Celjska koča
Datum: 6.11.2009
Strokovni vodja: Urška Poček

IZVEDENA IZOBRAŽEVANJA V LETU 2008

1. Obravnava odvisnih od psihoaktivnih substanc
Kraj: Ljubljana
Datum: 18.4.2008
Strokovni vodja: Branko Bregar

2. Obravnava oseb z motnjami v razvoju
Kraj: Ormož
Datum: 17.9.2008
Strokovni vodja: Majda Keček, Marija Imerovič

IZVEDENA IZOBRAŽEVANJA V LETU 2007
1. Kakovost in varnost v psihiatriji
Kraj: Vojnik
Datum: 8.6.2007
Strokovni vodja: Ga. Duška Drev

2. Celostna in kontinuirana obravnava v psihiatriji
Kraj: Idrija
Datum: 26.10.2007
Strokovni vodja: ga. Vesna Čuk