splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
10/18/2021

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji napoveduje strokovno srečanje Medpoklicno sodelovanje v zdravstvu, ki bo potekalo 2. in 3. aprila 2019 v Termah Zreče. Program strokovnega srečanja: 8.10.2021MEDPOKLICNO SODELOVANJE program končen(1) Prijave so že odprte na e-portalu Zbornice – Zveze ali preko emaila: prijava.psihsekcija@gmail.com V okviru strokovnega srečanja bodo izvedene tudi volitve novega vodstva […]

 

Organiziranost

Naše sodelovanje si predstavljamo kot timsko delo, povezovanje vseh vključenih in delitev nalog, saj verjamemo, da je pomemben prispevek vsakega člana iz vseh bolnišnic ter ostalih zavodov. Izbran je bil desetčlanski Izvršni odbor strokovne sekcije, ki vključuje člane iz vseh psihiatričnih bolnišnic. Od leta 2005 ima sekcija tudi svoj logotip.

Vsako leto samostojno organiziramo v povprečju tri strokovna srečanja in redno sodelujemo s prispevki na seminarjih drugih sekcij. Ob strokovnih srečanjih redno izvajamo evalvacijo strokovnih srečanj z vprašalniki in od leta 2005 redno izdamo tudi zbornik strokovnih srečanj.

V strokovni sekciji imamo organizirane tri stalne delovne skupine: Kolegij glavnih medicinskih sester psihiatričnih bolnišnic in posebnih socialnovarstvenih zavodov, ki se sestaja najmanj dvakrat letno skupaj z Izvršnim odborom sekcije, da usmerja strokovne sekcije. Imamo delovno skupino za kategorizacijo zahtevnosti v psihiatrični zdravstveni negi in stalno delovno skupino za negovalne diagnoze v psihiatrični zdravstveni negi, ki je bila ustanovljena v letu 2002. Članice obeh delovnih skupin so predstavnice vseh psihiatričnih bolnišnic in posebnih socialnovarstvenih zavodov.

Izvršilni odbor sekcije se letno sestane trikrat, oganizacijski odbori pa pred vsakim strokovnim srečanjem. Zaradi oddaljenosti posameznih članov rešujemo aktualne stvari s korespondenčnimi sejami.