splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
02/20/2024

Spoštovani, vljudno vas vabimo na dvodnevno strokovno srečanje z naslovom SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI X. del, ki bo v četrtek in petek, 30. – 31. maja 2024 v Termah Zreče, Hotel Vital. Strokovno srečanje je namenjeno zdravstvenim delavcem na vseh ravneh zdravstvenega varstva in vsem strokovnim delavcem na področju socialnega varstva. […]

 

Arhiv za februar, 2016

Nasilje nad zaposlenimi v zdravstveni negi se stopnjuje

16/02/2016

V Zbornici – Zvezi smo pretreseni nad napadom pacienta na medicinsko sestro. Kolegici želimo čimprejšnje okrevanje. Tako žrtvi kot njenim sodelavcem bomo po hudem dogodku poskušali pomagati.

V Zbornici – Zvezi že dolgo opozarjamo, da se nad medicinskimi sestrami stopnjujeta tako psihično kot fizično nasilje, ki se med seboj prepletata. Medicinske sestre preživijo največ časa v neposrednem stiku s pacienti in njihovimi bližnjimi, zato so znotraj zdravstvenega tima najbolj izpostavljene nasilnim dogodkom. Poklic medicinske sestre se, žal, uvršča v sam vrh poklicev, ki so izpostavljeni nasilju, tudi fizičnemu, takoj za policisti in varnostniki.

Raziskovalna skupina pri Zbornici – Zvezi, ki je v sodelovanju z Delovno skupino za nenasilje v zdravstveni negi v letih 1999 ter 2010 in 2011 opravila raziskavo o nasilju nad medicinskimi sestrami na delovnih mestih, opozarja, da je nasilja nad medicinskimi sestrami vse več, zlasti psihičnega, ki ga izvajajo pacienti. Na vprašanje, v kolikšni meri se pojavlja psihično nasilje nad medicinskimi sestrami v Sloveniji, je  76,4 % vprašanih potrdilo, da na delovnem mestu redno, pogosto ali občasno zaznava psihično nasilje.  60,1 % udeležencev pa je bilo redno, pogosto ali občasno žrtev psihičnega nasilja.

Raziskava o fizičnem nasilju nad medicinskimi sestrami v Sloveniji je že leta 1999 pokazala, da so medicinske sestre v 29,5 % na delovnem mestu doživele fizično nasilje s strani pacienta, leta 2011 pa 30,5 %, najpogosteje v urgentnih ambulantah in domovih starejših občanov. Skupaj je doživelo fizično nasilje na delovnem mestu leta 2011 14,9 % medicinskih sester od vseh anketiranih. Največ udeleženk v raziskavi je fizično nasilje doživelo v urgentni ambulanti (33, 3%) in v domu starejših občanov (28,7 %), manj pa v posebnem zavodu (16,0 %), v bolnišnici (15,3%), v izobraževalni ustanovi, pri oskrbi pacientov na domu, v zasebnih ustanovah in na drugih delovnih področjih (10,2%). Najmanj nasilja so medicinske sestre po tej raziskavi doživele v zdravstvenem domu (7,3 %). Anketirani med vrstami fizičnega nasilja navajajo udarce, uporabo različnih predmetov, brce, pretep, klofute. Največ anketiranih medicinskih sester (74,8 %) je navedlo kot storilca telesnega nasilja pacienta. V 11, 2 % so bili storilci svojci, v manjšem odstotku drugi. Nekaj anketiranih navaja po več oblik fizičnega nasilja hkrati.

V spreminjajočih se družbenih okoliščinah zdravstvene, socialno varstvene in druge zavode, kjer se odvija zdravstvena oskrba, Zbornica – Zveza poziva, da problematiko nasilja nad zdravstvenimi delavci vzamejo resno, pregledajo dosedanje ukrepe za zaščito zaposlenih in dodatno poskrbijo, da bodo zaposleni na svojih delovnih mestih v zdravstvu varni. S tem istočasno skrbimo tudi za večjo varnost pacientov.

Več na spletni povezavi: http://www.zbornica-zveza.si/sl/o-zbornici-zvezi/organi/delovne-skupine/….

Zbornica – Zveza

Objavljeno pod: Novice

Zbornica – Zveza in NSi: stroka zagovarja vsem dostopno, solidarno javno zdravstvo

09/02/2016

Datum: 3. 2. 2016
Izjava za javnost

Vodstvo Zbornice – Zveze se je odzvalo povabilu stranke Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi) na sestanek v zvezi s predlogom njihovega dokumenta »Ukrepi za prenovo zdravstvenega sistema«. Ugotavljamo, da je dokument »Ukrepi za prenovo zdravstvenega sistema« primeren za diskusijo in nadgradnjo, v delu privatizacije zdravstva, preoblikovanja javnih zdravstvenih zavodov v gospodarske družbe ter ponudbe več zavarovalnic pa stroka zdravstvene in babiške nege in Zbornica – Zveza zagovarjata drugačen pristop – javno zdravstvo.

Po začetni predstavitvi Zbornice – Zveze in njenega delovanja je beseda stekla o obstoječem sistemu zdravstvenega varstva v R Sloveniji, za katerega smo predstavniki Zbornice – Zveze mnenja, da je ta še vedno dober (velik poudarek na preventivi, na primer referenčne ambulante, patronažno varstvo, presejalni programi DORA. ZORA, SVIT,…), in zgled tudi za nekatere druge države v EU. Bili smo si enotni, da denarja v zdravstvu ne bo veliko več, kot ga je sedaj, in zato je in bo tudi v prihodnje ključno, kako je razdeljen. Več težav je na področju čakalnih dob v specialistični ambulantni dejavnosti in pri sprejemih v bolnišnice.

Vodstvo Zbornice -Zveze je NSi predstavilo stališča stroke zdravstvene in babiške nege, zapisana v dokumentu Stališča Zbornice – Zveze o aktualni problematiki na področju zdravstva in predlogih za reševanje krize.

V Zbornici Zvezi zagovarjamo pretežno javno zdravstvo in smo proti privatizaciji javnih zavodov oz. proti predlogu, da bi se javni zavodi spreminjali v gospodarske družbe. Glede predloga, da bi zavarovalnice prosto tržile zdravstvene storitve, predstavniki stroke zdravstvene in babiške nege zastopamo mnenje, da je potrebno skrbeti za čim bolj solidaren in vsem dostopen sistem zdravstvene oskrbe, ki ga z vključitvijo zasebnih zavarovalnic ne vidimo.

V sicer konstruktivnem pogovoru je bila možnost predstavitve tudi drugih tem in izzivov, s katerimi se srečujemo izvajalci zdravstvene in babiške nege ter oskrbe na svojih delovnih mestih: pomanjkanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov tako v bolnišnicah kot v socialno varstvenih zavodih; razlike, ki jo opažamo med javnimi zavodi in zasebnimi, četudi s koncesijo, zlasti v domovih starostnikov. Medicinske sestre ponujamo svoje znanje in pripravljenost nadgraditi zdravstveno oskrbo stanovalcev v socialno varstvenih zavodih v smislu uvedbe sorodnih modelov za vodenje urejenih kroničnih obolenj pri starostnikih, kot so presejalni programi v referenčnih ambulantah.

Darinka Klemenc, predsednica Zbornice – Zveze

Objavljeno pod: Novice

Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti IV

05/02/2016

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji organizira strokovno izobraževanje SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI IV, namenjeno vsem, ki jih zanima učinkovito svetovalno delo s pacienti ter motivacija pri doseganju njihovih ciljev.

Izobraževanje bo potekalo v četrtek, 10. 3. 2016, in petek, 11. 3. 2016, v Rogaški Slatini (Hotel Sava Rogaška).

PROGRAM SREČANJA SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE IV (.PDF)

Objavljeno pod: Izobraževanja