splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
01/21/2019

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji napoveduje strokovno srečanje Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti VII, ki bo potekalo 18. in 19. aprila 2019 v Termah Zreče. Program (delovna verzija): Program Svetovalne in motivacijske tehnike VII. del 18_19.4.2019 Terme Zreče končni Prijave so že odprte na e-portalu Zbornice – Zveze https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx ali preko […]

 

SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE VII.

21/01/2019

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji napoveduje strokovno srečanje Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti VII, ki bo potekalo 18. in 19. aprila 2019 v Termah Zreče.

Program (delovna verzija): Program Svetovalne in motivacijske tehnike VII. del 18_19.4.2019 Terme Zreče končni

Prijave so že odprte na e-portalu Zbornice – Zveze https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx

ali preko emaila: prijava.psihsekcija@gmail.com

Vabljeni!

CELOSTNA OBRAVNAVA OTROKA IN MLADOSTNIKA S TEŽAVAMI NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN/ALI MOTNJO V TELESNEM IN DUŠEVNEM RAZVOJU

20/09/2018

 

Ob dnevu duševnega zdravja Strokovne Sekcije v okviru Zbornice – Zveze organizirajo strokovno srečanje. Ob tej priložnosti bodo podeljena tudi priznanja na ožjem strokovnem področju.

Namen strokovnega izobraževanja je opolnomočenje strokovnjakov za kakovostno in varno obravnavo otrok in mladostnikov s težavami na področju duševnega zdravja in / ali motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

Program: 10.10.2018 CELOSTNA OBRAVNAVA OTROKA IN MLADOSTNIKA

Datum: sreda, 10. oktober 2018

ZBORNIK: Zbornik Dornava 2018- final_objava

Kraj: ZUDV Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava

(lokacija: https://www.google.si/maps/@46.4317039,15.946369,15z )

Za podrobnejše informacije: darko.loncnar@gmail.com

Objavljeno pod: Izobraževanja, Novice

PREPOZNAVANJE IN OBRAVNAVA PACIENTA S SAMOMORILNIM VEDENJEM NA VSEH NIVOJIH ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH

02/04/2018

Za vse, ki želijo pridobiti oziroma poglobiti strokovno znanje

iz področja obravnave pacientov s samomorilnim vedenjem

Program: PREPOZNAVANJE IN OBRAVNAVA PACIENTA S SAMOMORILNIM VEDENJEM

Datum: petek, 25. maj 2018

Kraj: Psihiatrična bolnišnica Begunje

Zbornik: notranjost OK Ovitek OK Zbornik Samomorilnost Begunje 2018

Za podrobnejše informacije: darko.loncnar@gmail.com

Objavljeno pod: Izobraževanja, Novice

Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti VI.

17/02/2018

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji napoveduje strokovno srečanje Svetovalne in motivacisjke tehnike za delo s pacienti VI, ki bo potekalo 22. in 23. marca 2018 v Rogaški Slatini (Hotel Sava).

Vabljeni!

Zbornik: e-Zbornik Svetovalne in motivacijske tehnike VI. 2018

Vabljeni

Objavljeno pod: Izobraževanja, Novice

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji

25/04/2017

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze

Izvršilni odbor Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji s sklepom št. Sklep 9/29032017 objavlja

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji bo v letu 2017 podelila do dve priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju. Priznanja zaposlenim v zdravstveni negi bomo podelili ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja 10. 10. 2017 na strokovnem srečanju »Zagotavljanje varnosti pacientov in zaposlenih v zdravstveni obravnavi na področju psihiatrije«, ki bo v Hotelu Šport Otočec.

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju so:
– pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
– pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
– aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
– aktivno delovanje v strokovni sekciji,
– izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
– skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja
strokovne sekcije,
– raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
– publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
– najmanj 10 – letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
– neprekinjeno članstvo v Zbornici – Zvezi zadnjih 5 let.

Predlog za dobitnika priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis in na obrazcu Zbornice – Zveze posredovano utemeljitev predloga z lastnoročnim podpisom predlagatelja.
Prosimo, da predloge za dobitnike priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju 2017 pošljete v zaprti ovojnici s priporočeno pošto na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji«, do vključno 10. 9. 2017.

mag. Branko Bregar
Predsednik strokovne sekcije MS in ZT v psihiatriji

Predlog za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju (.DOC)

Objavljeno pod: Novice

Med dobitnicami Zlatega znaka Zbornice-Zveze za 2017 tudi Branka Mikluž

20/04/2017

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji naznanja, da je med dobitnicami ZLATEGA ZNAKA Zbornice-Zveze za leto 2017 tudi ga. Branka Mikluž, diplomirana medicinska sestra, specialistka psihiatrične zdravstvene nege, zaposlena v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Čestitamo!

Objavljeno pod: Novice

Kakovost in varnost zdravstvene obravnave pacienta z duševno motnjo v zdravstvenih ustanovah

13/10/2016

Zbornik srečanja Kakovost in varnost zdravstvene obravnave pacienta z duševno motnjo v zdravstvenih ustanovah (Ormož, oktober 2016).

Zbornik Kakovost in varnost zdravstvene obravnave pacienta z duševno motnjo v zdravstvenih ustanovah (PDF)

Objavljeno pod: Novice

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji

14/07/2016

Izvršilni odbor Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji s sklepom št. Sklep 5/17052016 objavlja Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji.

Priznanja zaposlenim v zdravstveni negi bomo podelili ob Dnevu duševnega zdravja 10. 10. 2016 na strokovnem srečanju »Izboljševanje in zagotavljanje kakovostnih in varnih procesov na področju zdravstvene obravnave pacienta z duševno motnjo: od teorije k praksi«, ki ga organizira PB Ormož.

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji (PDF)

Objavljeno pod: Novice

Nasilje nad zaposlenimi v zdravstveni negi se stopnjuje

16/02/2016

V Zbornici – Zvezi smo pretreseni nad napadom pacienta na medicinsko sestro. Kolegici želimo čimprejšnje okrevanje. Tako žrtvi kot njenim sodelavcem bomo po hudem dogodku poskušali pomagati.

V Zbornici – Zvezi že dolgo opozarjamo, da se nad medicinskimi sestrami stopnjujeta tako psihično kot fizično nasilje, ki se med seboj prepletata. Medicinske sestre preživijo največ časa v neposrednem stiku s pacienti in njihovimi bližnjimi, zato so znotraj zdravstvenega tima najbolj izpostavljene nasilnim dogodkom. Poklic medicinske sestre se, žal, uvršča v sam vrh poklicev, ki so izpostavljeni nasilju, tudi fizičnemu, takoj za policisti in varnostniki.

Raziskovalna skupina pri Zbornici – Zvezi, ki je v sodelovanju z Delovno skupino za nenasilje v zdravstveni negi v letih 1999 ter 2010 in 2011 opravila raziskavo o nasilju nad medicinskimi sestrami na delovnih mestih, opozarja, da je nasilja nad medicinskimi sestrami vse več, zlasti psihičnega, ki ga izvajajo pacienti. Na vprašanje, v kolikšni meri se pojavlja psihično nasilje nad medicinskimi sestrami v Sloveniji, je  76,4 % vprašanih potrdilo, da na delovnem mestu redno, pogosto ali občasno zaznava psihično nasilje.  60,1 % udeležencev pa je bilo redno, pogosto ali občasno žrtev psihičnega nasilja.

Raziskava o fizičnem nasilju nad medicinskimi sestrami v Sloveniji je že leta 1999 pokazala, da so medicinske sestre v 29,5 % na delovnem mestu doživele fizično nasilje s strani pacienta, leta 2011 pa 30,5 %, najpogosteje v urgentnih ambulantah in domovih starejših občanov. Skupaj je doživelo fizično nasilje na delovnem mestu leta 2011 14,9 % medicinskih sester od vseh anketiranih. Največ udeleženk v raziskavi je fizično nasilje doživelo v urgentni ambulanti (33, 3%) in v domu starejših občanov (28,7 %), manj pa v posebnem zavodu (16,0 %), v bolnišnici (15,3%), v izobraževalni ustanovi, pri oskrbi pacientov na domu, v zasebnih ustanovah in na drugih delovnih področjih (10,2%). Najmanj nasilja so medicinske sestre po tej raziskavi doživele v zdravstvenem domu (7,3 %). Anketirani med vrstami fizičnega nasilja navajajo udarce, uporabo različnih predmetov, brce, pretep, klofute. Največ anketiranih medicinskih sester (74,8 %) je navedlo kot storilca telesnega nasilja pacienta. V 11, 2 % so bili storilci svojci, v manjšem odstotku drugi. Nekaj anketiranih navaja po več oblik fizičnega nasilja hkrati.

V spreminjajočih se družbenih okoliščinah zdravstvene, socialno varstvene in druge zavode, kjer se odvija zdravstvena oskrba, Zbornica – Zveza poziva, da problematiko nasilja nad zdravstvenimi delavci vzamejo resno, pregledajo dosedanje ukrepe za zaščito zaposlenih in dodatno poskrbijo, da bodo zaposleni na svojih delovnih mestih v zdravstvu varni. S tem istočasno skrbimo tudi za večjo varnost pacientov.

Več na spletni povezavi: http://www.zbornica-zveza.si/sl/o-zbornici-zvezi/organi/delovne-skupine/….

Zbornica – Zveza

Objavljeno pod: Novice

Zbornica – Zveza in NSi: stroka zagovarja vsem dostopno, solidarno javno zdravstvo

09/02/2016

Datum: 3. 2. 2016
Izjava za javnost

Vodstvo Zbornice – Zveze se je odzvalo povabilu stranke Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi) na sestanek v zvezi s predlogom njihovega dokumenta »Ukrepi za prenovo zdravstvenega sistema«. Ugotavljamo, da je dokument »Ukrepi za prenovo zdravstvenega sistema« primeren za diskusijo in nadgradnjo, v delu privatizacije zdravstva, preoblikovanja javnih zdravstvenih zavodov v gospodarske družbe ter ponudbe več zavarovalnic pa stroka zdravstvene in babiške nege in Zbornica – Zveza zagovarjata drugačen pristop – javno zdravstvo.

Po začetni predstavitvi Zbornice – Zveze in njenega delovanja je beseda stekla o obstoječem sistemu zdravstvenega varstva v R Sloveniji, za katerega smo predstavniki Zbornice – Zveze mnenja, da je ta še vedno dober (velik poudarek na preventivi, na primer referenčne ambulante, patronažno varstvo, presejalni programi DORA. ZORA, SVIT,…), in zgled tudi za nekatere druge države v EU. Bili smo si enotni, da denarja v zdravstvu ne bo veliko več, kot ga je sedaj, in zato je in bo tudi v prihodnje ključno, kako je razdeljen. Več težav je na področju čakalnih dob v specialistični ambulantni dejavnosti in pri sprejemih v bolnišnice.

Vodstvo Zbornice -Zveze je NSi predstavilo stališča stroke zdravstvene in babiške nege, zapisana v dokumentu Stališča Zbornice – Zveze o aktualni problematiki na področju zdravstva in predlogih za reševanje krize.

V Zbornici Zvezi zagovarjamo pretežno javno zdravstvo in smo proti privatizaciji javnih zavodov oz. proti predlogu, da bi se javni zavodi spreminjali v gospodarske družbe. Glede predloga, da bi zavarovalnice prosto tržile zdravstvene storitve, predstavniki stroke zdravstvene in babiške nege zastopamo mnenje, da je potrebno skrbeti za čim bolj solidaren in vsem dostopen sistem zdravstvene oskrbe, ki ga z vključitvijo zasebnih zavarovalnic ne vidimo.

V sicer konstruktivnem pogovoru je bila možnost predstavitve tudi drugih tem in izzivov, s katerimi se srečujemo izvajalci zdravstvene in babiške nege ter oskrbe na svojih delovnih mestih: pomanjkanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov tako v bolnišnicah kot v socialno varstvenih zavodih; razlike, ki jo opažamo med javnimi zavodi in zasebnimi, četudi s koncesijo, zlasti v domovih starostnikov. Medicinske sestre ponujamo svoje znanje in pripravljenost nadgraditi zdravstveno oskrbo stanovalcev v socialno varstvenih zavodih v smislu uvedbe sorodnih modelov za vodenje urejenih kroničnih obolenj pri starostnikih, kot so presejalni programi v referenčnih ambulantah.

Darinka Klemenc, predsednica Zbornice – Zveze

Objavljeno pod: Novice