splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
02/20/2024

Spoštovani, vljudno vas vabimo na dvodnevno strokovno srečanje z naslovom SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI X. del, ki bo v četrtek in petek, 30. – 31. maja 2024 v Termah Zreče, Hotel Vital. Strokovno srečanje je namenjeno zdravstvenim delavcem na vseh ravneh zdravstvenega varstva in vsem strokovnim delavcem na področju socialnega varstva. […]

 

Publikacije

Zbornik Obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb v psihiatričnih bolnišnicah
Psihiatrična klinika Ljubljana (20.april 2006)

Zbornik Obravnava mladostnika s psihozo
Psihiatrična bolnišnica Begunje (15.junij 2006)

Zbornik Raziskovanje, izobraževanje in razvoj v psihiatrični zdravstveni negi
Podtema: Pravice bolnikov in zaposlenih
Oddelek za psihiatrijo SB Maribor (26.oktober 2006)

Zbornik Kakovost in varnost v psihiatrični zdravstveni negi
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik (8.junij 2007)

Zbornik Celostna in kontinuirana obravnava v psihiatriji
Psihiatrična bolnišnica Idrija (26.oktober 2007)

Zbornik Obravnava bolnika odvisnega od prepovedanih drog
Podjetje MEDIS (18.april 2008)

Zbornik Ko se duševna manjrazvitost in duševna motnja prepletata…
Psihiatrična bolnišnica Ormož (17. oktober 2008)

Zbornik Zakon o duševnem zdravju, zakon o pacientovih pravicah in mesto zdravstvene nege
Psihiatrična klinika Ljubljana (10.april 2009)

Zbornik Nasilno vedenje v duhu novih praks
Celjska koča (6.november 2009)

Zbornik Delo v skupinah
Psihiatrična bolnišnica Begunje (7. maj 2010)

Zbornik Delo z odvisnimi – povezovanje primarnega s sekundarnim zdravstvenim varstvom
Zdravstveni dom Ljubljana Center (11. junij 2010)

Zbornik Kako zmanjšati stres in izgorevanje na delovnem mestu
Strokovno srečanje v prostorih Medis d.o.o. (12. november 2010)

Zbornik Skupnostna psihiatrična obravnava
Strokovno srečanje v Psihiatrični kliniki Ljubljana (16. marec 2011)

Zbornik Celostna obravnava pacientov z depresijo
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik (1. junij 2011)

Zbornik Varnostni zapleti pri pacientu – priložnost za učenje
Univerzitetni klinični center Maribor (12. oktober 2011)

Zbornik srečanja Posebni varovalni ukrepi v teoriji in praksi
Psihiatrična klinika Ljubljana (11. april 2012)

Zbornik Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti
Šmarješke Toplice (18. in 19. oktober 2012)

Zbornik Izzivi pri obravnavi psihoz
Psihiatrična bolnišnica Idrija (13. november 2012)

Zbornik srečanja Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti II.
Strunjan, 23. in 24. januar 2014

Zbornik Podpora pacientu pri obvladovanju duševne motnje
Ljubljana, 8. april 2014

Zbornik srečanja Izzivi v forenzični psihiatriji (.PDF)
Maribor, 10. oktober 2014

Zbornik srečanja Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti, ki so v zdravstveni obravnavi težavni III.
Dolenjske Toplice, 12. in 13. februar 2015

Zbornik srečanja Obvladovanje anksioznosti
Begunje na Gorenjskem, 4. junij 2015

Zbornik srečanja Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti IV
Rogaška Slatina, 10. in 11. marec 2016

Zbornik Kakovost in varnost zdravstvene obravnave pacienta z duševno motnjo v zdravstvenih ustanovah
Ormož, oktober 2016

Zbornik Svetovalne in motivacijske tehnike V.
Rogaška Slatina, marec 2017

Zbornik Celostna zdravstvena obravnava ženske s težavami na področju duševnega zdravja v rodnem obdobju
Idrija, 23. maj 2017

Zbornik Zagotavljanje delovnega okolja brez nasilja za zaposlene in paciente v zdravstvenem sistemu – Ničelna toleranca do nasilja
Otočec, oktober 2017

Zbornik Svetovalne in motivacijske tehnike VI.
Rogaška Slatina, 22. in 23. marec 2018

Zbornik  Prepoznavanje in obravnava pacienta s samomorilnim vedenjem na vseh nivojih zdravstvenega varstva v različnih življenjskih obdobjih
Begunje na Gorenjskem, 25. maj 2018

Zbornik Celostna obravnava otroka in mladostnika s težavami na področju duševnega zdravja in/ali motnjo v telesnem in duševnem razvoju
Dornava, oktober 2018

Zbornik Svetovalne in motivacijske tehnike VII.
Zreče, april 2019

Zbornik Skupnostna psihiatrična obravnava danes in jutri
Ljubljana, maj 2019

Zbornik Kakovostno in varno delo v psihiatriji
Maribor, oktober 2019

Zbornik Medpoklicno sodelovanje_Ormož_2021_finale
Ormož, oktober 2021

Zbornik Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti VIII.
Zreče (19. in 20. maj 2022)

Zbornik Skrb za terapevtsko okolje, medosebni terapevtski odnos in komunikacijo so temelji zdravstvene nege na področju duševnega zdravja in psihiatrije
Psihiatrična bolnišnica Vojnik (17.11.2022)

Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti IX
Zreče (maj 2023)

Zbornik prispevkov z recenzijo, Učinkovito sodelovanje z zahtevnimi in »težavnimi« osebami
Zreče (20.10.2023)

Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti X.
Zreče (maj 2024)