splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
09/20/2018

  Ob dnevu duševnega zdravja Strokovne Sekcije v okviru Zbornice – Zveze organizirajo strokovno srečanje. Ob tej priložnosti bodo podeljena tudi priznanja na ožjem strokovnem področju. Namen strokovnega izobraževanja je opolnomočenje strokovnjakov za kakovostno in varno obravnavo otrok in mladostnikov s težavami na področju duševnega zdravja in / ali motnjo v telesnem in duševnem razvoju. […]

 

Publikacije

Obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb v psihiatričnih bolnišnicah
Psihiatrična klinika Ljubljana (20.april 2006)

Obravnava mladostnika s psihozo
Psihiatrična bolnišnica Begunje (15.junij 2006)

Raziskovanje, izobraževanje in razvoj v psihiatrični zdravstveni negi
Podtema: Pravice bolnikov in zaposlenih
Oddelek za psihiatrijo SB Maribor (26.oktober 2006)

Kakovost in varnost v psihiatrični zdravstveni negi
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik (8.junij 2007)

Celostna in kontinuirana obravnava v psihiatriji
Psihiatrična bolnišnica Idrija (26.oktober 2007)

Obravnava bolnika odvisnega od prepovedanih drog
Podjetje MEDIS (18.april 2008)

Ko se duševna manjrazvitost in duševna motnja prepletata…
Psihiatrična bolnišnica Ormož (17. oktober 2008)

Zakon o duševnem zdravju, zakon o pacientovih pravicah in mesto zdravstvene nege
Psihiatrična klinika Ljubljana (10.april 2009)

Nasilno vedenje v duhu novih praks
Celjska koča (6.november 2009)

Delo v skupinah
Psihiatrična bolnišnica Begunje (7. maj 2010)

Delo z odvisnimi – povezovanje primarnega s sekundarnim zdravstvenim varstvom
Zdravstveni dom Ljubljana Center (11. junij 2010)

Kako zmanjšati stres in izgorevanje na delovnem mestu
Strokovno srečanje v prostorih Medis d.o.o. (12. november 2010)

Zbornik Skupnostna psihiatrična obravnava
Strokovno srečanje v Psihiatrični kliniki Ljubljana (16. marec 2011)

Celostna obravnava pacientov z depresijo
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik (1. junij 2011)

Varnostni zapleti pri pacientu – priložnost za učenje
Univerzitetni klinični center Maribor (12. oktober 2011)

Zbornik srečanja Posebni varovalni ukrepi v teoriji in praksi
Psihiatrična klinika Ljubljana (11. april 2012)

Zbornik Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti
Šmarješke Toplice (18. in 19. oktober 2012)

Zbornik Izzivi pri obravnavi psihoz
Psihiatrična bolnišnica Idrija (13. november 2012)

Zbornik srečanja Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti II.
Strunjan, 23. in 24. januar 2014

Zbornik Podpora pacientu pri obvladovanju duševne motnje
Ljubljana, 8. april 2014

Zbornik srečanja Izzivi v forenzični psihiatriji (.PDF)
Maribor, 10. oktober 2014

Zbornik srečanja Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti, ki so v zdravstveni obravnavi težavni III.
Dolenjske Toplice, 12. in 13. februar 2015

Zbornik srečanja Obvladovanje anksioznosti
Begunje na Gorenjskem, 4. junij 2015

Zbornik srečanja Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti IV
Rogaška Slatina, 10. in 11. marec 2016

Zbornik Kakovost in varnost zdravstvene obravnave pacienta z duševno motnjo v zdravstvenih ustanovah
Ormož, oktober 2016

Zagotavljanje delovnega okolja brez nasilja za zaposlene in paciente v zdravstvenem sistemu – Ničelna toleranca do nasilja
Otočec, oktober 2017