splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
04/02/2018

Za vse, ki želijo pridobiti oziroma poglobiti strokovno znanje iz področja obravnave pacientov s samomorilnim vedenjem Program: PREPOZNAVANJE IN OBRAVNAVA PACIENTA S SAMOMORILNIM VEDENJEM Datum: petek, 25. maj 2018 Kraj: Psihiatrična bolnišnica Begunje Za podrobnejše informacije: darko.loncnar@gmail.com

 

Vodstvo Sekcije

VODSTVO SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V PSIHIATRIJI

2017-2021

Predsednik Sekcije:

Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr. – soc. manag. (PB Begunje)

email: darko.loncnar@gmail.com

GSM: 040 703 004

Podpredsednik Sekcije:

Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped. (UPK Ljubljana)

Tajnica Sekcije:

Simona Podgrajšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.  (Oddelek za psihiatijo, UKC Maribor)

Člani IO:

Ivo Jambrošič, dipl. zn., mag. zdr. nege (UPK Ljubljana)

Vesna Juršič, dipl. m. s. (PB Ormož)

Jernej Kocbek, dipl. zn. (Oddelek za psihiatijo, UKC Maribor)

Petra Kodrič, dipl. m. s. ( Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor)

Anja Mivšek, dipl. m. s. (PB Idrija)

Urška Poček, dipl. m. s. (PB Vojnik)

Strokovna sodelavka Sekcije za področje skupnostne psihiatrične obravnave na primarnem nivoju:

Jacinta Doberšek Mlakar, viš. med. sestra, prof. zdr. vzg. (ZD Sevnica)

Strokovni sodelavec za področje pedopsihiatrične obravnave na terciarnem nivoju:

Denis Mušič, dipl. zn. (Pediatrična klinika Ljubljana)