splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
06/13/2024

Spoštovani, vljudno vas vabimo na dvodnevno strokovno srečanje z naslovom PSIHOGERIATRIJA: SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI, ki bo v petek, 18. 10. 2024 v Hotel Rikli Balance Bled, Cankarjeva cesta 4, 4260 Bled. Strokovno srečanje je namenjeno zdravstvenim delavcem na vseh ravneh zdravstvenega varstva in vsem strokovnim delavcem na področju socialnega varstva. Strokovno srečanje je namenjeno […]

 

Vodstvo Sekcije

VODSTVO SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V PSIHIATRIJI

2021-2025

Predsednik Sekcije:

viš. pred. Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped. (UPK Ljubljana)

email: sekcija-psihiatrija@zbornica-zveza.si in/ali aljosa.lapanja@gmail.com

GSM: 031 225 531

 

Člani IO:

1. Podpredsednica Sekcije: Simona Podgrajšek, dipl. m. s., univ. dipl. org. (Oddelek za psihiatrijo, UKC Maribor)

2. Tajnica Sekcije: Simona Tomaževič, dipl. m. s. (PB Begunje)

3. Ivo Jambrošič, dipl. zn., mag. zdr. nege (UPK Ljubljana)

4. Marija Kokol, dipl. m. s. (PB Ormož)

5. Jacinta Doberšek Mlakar, viš. med. ses., prof. zdr. vzg. (ZD Sevnica)

6. Anja Mivšek, dipl. m. s. (PB Idrija)

7. Urška Poček, dipl. m. s. (PB Vojnik)

8. Sabina Finžgar, dipl. m. s.

 

Strokovna sodelavka za področje pedopsihiatrične obravnave:

pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

 

Strokovna sodelavka za področje zdravstvene nege v zavodih za prestajanje kazni zapora:

Mateja Karo, dipl. m. s.

 

Strokovna sodelavka za področje za področje Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog na primarnem zdravstvenem varstvu:

Simona Bračko, dipl. m. s.

 

Strokovna sodelavka za področje Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov:

Irena Komatar, dipl. m. s.