splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
04/05/2022

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji v sodelovanju z Psihiatrično bolnišnico Idrija organizira strokovni WEBINAR na temo “Multidisciplinarna obravnava pacienta z bipolarno motnjo. Prijave so možne preko portala Zbornice Zveze ali preko email naslova: aljosa.lapanja@gmail.com ali darko.loncnar@gmail.com Program strokovnega srečanja: 14.4.2022 MULTIDISCIPLINARNA OBRAVNAVA PACIENTA Z BIPOLARNO MOTNJO končni(1) Vabljeni

 

Vodstvo Sekcije

VODSTVO SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V PSIHIATRIJI

2021-2025

Predsednik Sekcije:

Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr. – soc. manag. (PB Begunje)

email: darko.loncnar@gmail.com

GSM: 040 703 004

Člani IO:

Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped. (UPK Ljubljana)

Simona Podgrajšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.  (Oddelek za psihiatijo, UKC Maribor)

Ivo Jambrošič, dipl. zn., mag. zdr. nege (UPK Ljubljana)

Marija Kokol, dipl. m. s. (PB Ormož)

Jacinta Doberšek Mlakar, viš. med. sestra, prof. zdr. vzg. (ZD Sevnica)

Anja Mivšek, dipl. m. s. (PB Idrija)

Urška Poček, dipl. m. s. (PB Vojnik)

Simona Tomaževič, dipl. m. s. (PB Begunje)

Strokovna sodelavka Sekcije za področje skupnostne psihiatrične obravnave na primarnem nivoju:

Strokovni sodelavec za področje pedopsihiatrične obravnave na terciarnem nivoju:

Strokovni sodelavec za področje zdravstvene nege v zaporih: