splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
05/05/2019

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji napoveduje strokovno srečanje Skupnostna psihiatrična obravnava danes in jutri ki bo potekalo 30. maja 2019 v prostorih Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Program: 30.5.2019 SKUPNOSTNA PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA DANES IN JUTRI končen program Prijave so že odprte na e-portalu Zbornice – Zveze: https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx ali preko emaila: prijava.psihsekcija@gmail.com  ZBORNIK: Zbornik Skupnostna 2019 […]

 

Vodstvo Sekcije

VODSTVO SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V PSIHIATRIJI

2017-2021

Predsednik Sekcije:

Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr. – soc. manag. (PB Begunje)

email: darko.loncnar@gmail.com

GSM: 040 703 004

Podpredsednik Sekcije:

Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped. (UPK Ljubljana)

Tajnica Sekcije:

Simona Podgrajšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.  (Oddelek za psihiatijo, UKC Maribor)

Člani IO:

Ivo Jambrošič, dipl. zn., mag. zdr. nege (UPK Ljubljana)

Vesna Juršič, dipl. m. s. (PB Ormož)

Jernej Kocbek, dipl. zn. (Oddelek za psihiatijo, UKC Maribor)

Petra Kodrič, dipl. m. s. ( Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor)

Anja Mivšek, dipl. m. s. (PB Idrija)

Urška Poček, dipl. m. s. (PB Vojnik)

Strokovna sodelavka Sekcije za področje skupnostne psihiatrične obravnave na primarnem nivoju:

Jacinta Doberšek Mlakar, viš. med. sestra, prof. zdr. vzg. (ZD Sevnica)

Strokovni sodelavec za področje pedopsihiatrične obravnave na terciarnem nivoju:

Denis Mušič, dipl. zn. (Pediatrična klinika Ljubljana)