splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
05/01/2023

Spoštovani, vljudno vas vabimo na dvodnevno strokovno izobraževanje z naslovom SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI IX. del, ki bo v četrtek in petek, 18. – 19. maja 2023 v Termah Zreče, Hotel Vital. Strokovno izobraževanje je namenjeno zdravstvenim delavcem na vseh ravneh zdravstvenega varstva in vsem strokovnim delavcem na področju socialnega varstva. […]

 

Vodstvo Sekcije

VODSTVO SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V PSIHIATRIJI

2021-2025

v. d. predsednika Sekcije:

viš. pred. Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped. (UPK Ljubljana)

email: aljosa.lapanja@gmail.com

GSM: 041 682 268

 

Člani IO:

Tajnica in podpredsednica Sekcije: Simona Podgrajšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.  (Oddelek za psihiatrijo, UKC Maribor)

Ivo Jambrošič, dipl. zn., mag. zdr. nege (UPK Ljubljana)

Marija Kokol, dipl. m. s. (PB Ormož)

Jacinta Doberšek Mlakar, viš. med. sestra, prof. zdr. vzg. (ZD Sevnica)

Anja Mivšek, dipl. m. s. (PB Idrija)

Urška Poček, dipl. m. s. (PB Vojnik)

Simona Tomaževič, dipl. m. s. (PB Begunje)

 

Strokovna sodelavka za področje pedopsihiatrične obravnave:

pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

 

Strokovna sodelavka za področje forenzike: 

Sabina Finžgar, dipl. m. s.

 

Strokovna sodelavka za področje zdravstvene nege v zaporih:

Mateja Karo, dipl. m. s.

 

Strokovna sodelavka za področje za področje Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog na primarnem zdravstvenem varstvu:

Simona Bračko, dipl. m. s.