splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
10/18/2021

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji napoveduje strokovno srečanje Medpoklicno sodelovanje v zdravstvu, ki bo potekalo 2. in 3. aprila 2019 v Termah Zreče. Program strokovnega srečanja: 8.10.2021MEDPOKLICNO SODELOVANJE program končen(1) Prijave so že odprte na e-portalu Zbornice – Zveze ali preko emaila: prijava.psihsekcija@gmail.com V okviru strokovnega srečanja bodo izvedene tudi volitve novega vodstva […]

 

Vodstvo Sekcije

VODSTVO SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V PSIHIATRIJI

2021-2025

Predsednik Sekcije:

Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr. – soc. manag. (PB Begunje)

email: darko.loncnar@gmail.com

GSM: 040 703 004

Člani IO:

Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped. (UPK Ljubljana)

Simona Podgrajšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.  (Oddelek za psihiatijo, UKC Maribor)

Ivo Jambrošič, dipl. zn., mag. zdr. nege (UPK Ljubljana)

Marija Kokol, dipl. m. s. (PB Ormož)

Jacinta Doberšek Mlakar, viš. med. sestra, prof. zdr. vzg. (ZD Sevnica)

Anja Mivšek, dipl. m. s. (PB Idrija)

Urška Poček, dipl. m. s. (PB Vojnik)

Simona Tomaževič, dipl. m. s. (PB Begunje)

Strokovna sodelavka Sekcije za področje skupnostne psihiatrične obravnave na primarnem nivoju:

Strokovni sodelavec za področje pedopsihiatrične obravnave na terciarnem nivoju:

Strokovni sodelavec za področje zdravstvene nege v zaporih: