splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
01/21/2019

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji napoveduje strokovno srečanje Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti VII, ki bo potekalo 18. in 19. aprila 2019 v Termah Zreče. Program (delovna verzija): Program Svetovalne in motivacijske tehnike VII. del 18_19.4.2019 Terme Zreče končni Prijave so že odprte na e-portalu Zbornice – Zveze https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx ali preko […]

 

Vodstvo Sekcije

VODSTVO SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V PSIHIATRIJI

2017-2021

Predsednik Sekcije:

Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr. – soc. manag. (PB Begunje)

email: darko.loncnar@gmail.com

GSM: 040 703 004

Podpredsednik Sekcije:

Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped. (UPK Ljubljana)

Tajnica Sekcije:

Simona Podgrajšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.  (Oddelek za psihiatijo, UKC Maribor)

Člani IO:

Ivo Jambrošič, dipl. zn., mag. zdr. nege (UPK Ljubljana)

Vesna Juršič, dipl. m. s. (PB Ormož)

Jernej Kocbek, dipl. zn. (Oddelek za psihiatijo, UKC Maribor)

Petra Kodrič, dipl. m. s. ( Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor)

Anja Mivšek, dipl. m. s. (PB Idrija)

Urška Poček, dipl. m. s. (PB Vojnik)

Strokovna sodelavka Sekcije za področje skupnostne psihiatrične obravnave na primarnem nivoju:

Jacinta Doberšek Mlakar, viš. med. sestra, prof. zdr. vzg. (ZD Sevnica)

Strokovni sodelavec za področje pedopsihiatrične obravnave na terciarnem nivoju:

Denis Mušič, dipl. zn. (Pediatrična klinika Ljubljana)