splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
04/05/2022

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji v sodelovanju z Psihiatrično bolnišnico Idrija organizira strokovni WEBINAR na temo “Multidisciplinarna obravnava pacienta z bipolarno motnjo. Prijave so možne preko portala Zbornice Zveze ali preko email naslova: aljosa.lapanja@gmail.com ali darko.loncnar@gmail.com Program strokovnega srečanja: 14.4.2022 MULTIDISCIPLINARNA OBRAVNAVA PACIENTA Z BIPOLARNO MOTNJO končni(1) Vabljeni

 

Arhiv za marec, 2011

Program srečanja Celostna obravnava pacientov z depresijo

30/03/2011

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji organizira strokovno srečanje »Celostna obravnava pacientov z depresijo«, ki bo potekalo 1. junija 2011 v Vojniku.

Program strokovnega izobraževanja Celostna obravnava pacientov z depresijo (.doc)

Objavljeno pod: Izobraževanja

Zbornik srečanja Skupnostna psihiatrična obravnava

10/03/2011

Zbornik strokovnega srečanja Skupnostna psihiatrična obravnava (16. marec 2011):

Obravnava duševnih bolnikov v skupnosti je enako pomemben del sodobne obravnave duševnih motenj kot institucionalna obravnava. Dokazano izboljšuje sodelovanje bolnikov v zdravljenju, preprečuje pogoste ponovitve bolezni ter izboljša skupen izid v smislu preprečevanja kronifikacije in izboljšanja kakovosti življenja.

V Sloveniji so programi obravnave v skupnost šele v povojih, mreža zunanjih služb pa skromna in slabo povezana. Vsekakor pa je pohvaliti vse poskuse, ki v zadnjih letih potekajo v smeri razvoja ustreznih programov.

Diplomirana medicinska sestra je eden ključnih profilov v izvajanju obravnave v skupnosti v svetu, prav bi bilo, da bi bilo tako tudi pri nas. S svojimi znanji in veščinami je usposobljena za ocenjevanje in naslavljanje bolnikovih potreb ter je pri delu v skupnosti suverena in avtonomna, hkrati pa vajena timskega dela, brez katerega si dela v skupnosti ni mogoče predstavljati. Pa vendar v luči zahtevne skupnostne obravnave primanjkuje še veliko znanj in veščin, predvsem pa ustreznih izobraževalnih programov, ki bi slednje podajali.

Pričujoči izbor prispevkov je vsekakor dobrodošel korak na poti razvoja tako obravnave v skupnosti kot zavedanja o izzivih, ki nas na poti do učinkovite obravnave še čakajo.

Zbornik Skupnostna psihiatrična obravnava (.pdf)

Objavljeno pod: Izobraževanja

Strokovno srečanje: Skupnostna psihiatrična obravnava

08/03/2011

Psihiatrična klinika Ljubljana, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije in Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije organizirajo strokovno srečanje

SKUPNOSTNA PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA.

Strokovno srečanje bo organizirano v sredo, 16. 03. 2011, v predavalnici Enote za intenzivno psihiatrijo Psihiatrične klinike Ljubljana, Studenec 48.

Trend zdravljenja psihiatričnih motenj se je v zadnjih tridesetih letih iz ustanov preselil v skupnost. Edina učinkovita metoda za obravnavo bolnikov s hudo in ponavljajočo se duševno motnjo je kontinuirana podpora v skupnosti s strani specializiranega zdravstvenega multidisciplinarnega tima. S takšno podporo lahko v domačem okolju ohranimo paciente, ki bi sicer potrebovali institucionalno bivanje. Poleg tega se zmanjša potreba po hospitalni obravnavi, izboljša se funkcioniranje bolnikov ter kakovost njihovega življenja.

Več informacij v program srečanja (.doc)

Prijavnico za srečanje dobite tukaj.

Objavljeno pod: Izobraževanja