splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
06/13/2024

Spoštovani, vljudno vas vabimo na dvodnevno strokovno srečanje z naslovom PSIHOGERIATRIJA: SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI, ki bo v petek, 18. 10. 2024 v Hotel Rikli Balance Bled, Cankarjeva cesta 4, 4260 Bled. Strokovno srečanje je namenjeno zdravstvenim delavcem na vseh ravneh zdravstvenega varstva in vsem strokovnim delavcem na področju socialnega varstva. Strokovno srečanje je namenjeno […]

 

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA DOSEŽKE NA OŽJEM STROKOVNEM PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE V PSIHIATRIJI 2024

20/06/2024

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji bo v letu 2024 podelila do 2 priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju. Priznanja zaposlenim v zdravstveni negi bomo podelili na strokovnem srečanju z naslovom »PSIHOGERIATRIJA:
SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI«, ki bo potekalo 18. 10. 2024 v Hotelu Rikli Balance Bled.

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju so:

  • pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
  • pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
  • aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
  • aktivno delovanje v strokovni sekciji,
  • izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
  • skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
  • raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
  • publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
  • najmanj 10 – letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
  • neprekinjeno članstvo v Zbornici – Zvezi zadnjih 5 let.

PRAVILNIK O PRIZNANJIH: http://www.sekcijapsih-zn.si/wp-content/uploads/2024/06/Pravilnik-o-priznanjih-18.11.2015.pdf

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJA ZA DOSEŽKE NA OŽJEM STROKOVNEM PODROČJU:  https://docs.google.com/document/d/12GapGC0-cNQU1NJ4eRj-OXIEnmWmRY2E/edit?usp=drive_link&ouid=110405703721793579328&rtpof=true&sd=true

Predlog za dobitnika/-co priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis kandidata/-ke in izpolnjen obrazec Zbornice – Zveze »Predlog za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju« z utemeljitvijo po posameznih kriterijih ter z lastnoročnim podpisom predlagatelja.

Prosimo, da predloge za dobitnike/-ce priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji za leto 2024 pošljete na predpisanem obrazcu Zbornice-Zveze, v zaprti ovojnici s priporočeno pošto na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000
Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji«, do vključno 6. 9. 2024. Če se predlog za dobitnike priznanj pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na
pošto.

Aljoša Lapanja, predsednik Sekcije MS in ZT v psihiatriji

Podobni zapisi
Objavljeno pod Uncategorized