Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
Obravnava bolnika odvisnega od prepovedanih drog
Kraj seminarja: Medis, Brnčičeva 3, Ljubljana; sejna soba, 2. nadstropje 18.4.2008
 
»Obravnava bolnika odvisnega od prepovedanih drog«
 
Program:


8.30-9.00 ........Registracija udeležencev
9:15-9:30........Nagovor organizatorja
Pozdravni govor predsednice Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
v psihiatriji ga. Barbare Možgan
Pozdravni govor ga. mag. Jožice Peterke Novak, pomočnice strokovnega direktorja
za zdravstveno nego Ljubljana
09:30-10:15....Sodobni pristopi v zdravljenju odvisnosti od prepovedanih drog
asis. Andrej Kastelic, dr. med. spec. psih.
10.15-11.00 Pomen in vloga zdravstvene nege pri obravnavi odvisnosti od prepovedanih
drog
Branko Bregar, dipl. zn.
11.00-11.15 ....Odmor
11.15-12.00.... Vpliv družine in vedenjske posebnosti skozi razvoj odvisnosti
Mojca Hvala Cerkovnik, univ. soc. delavec
12.00-12.30.... Predstavitev bolnika odvisnega od prepovedanih drog po življenjskih
aktivnostih
Miha Verbič, dipl. zn.
12.30-13.15.... Kosilo
13.15-14.00 Obravnava bolnika z dvojno diagnozo
Andreja Jerič, dipl. m. s.
14.00 -14.45... Testiranje na droge v klinični praksi
(razjasnitev mitov in oblikovanje strategije testiranja)
Zvonka Dremelj, zdravstveni tehnik
14.45 -15.00... Odmor
15.00-15.45.... Izkustvene skupine
  1. Delo s svojci, Miha Verbič, dipl. zn.
2. Dvojne diagnoze, Andreja Jerič dipl. m. s. in Mira Delič, dr. med.
3. Pomen supervizije pri delu z ljudmi, Mojca Hvala Cerkovnik, univ. socialni delavec
4. Komunikacijske pasti pri delu z bolnikom odvisnim od prepovedanih drog,
Branko Bregar, dipl. zn.
15.45 -16.00... Poročanje skupin in zaključek seminarja
SPLOŠNE INFORMACIJE
Strokovni vodja: Branko Bregar
Organizacijski odbor: Branko Bregar, Barbara Možgan, Mojca Urbanc Zagmajster, Barbara Šehič
Pisne prijave na prijavnici ( objavljeni v Utripu ), na kateri naj bo označen način plačila sprejemamo do 11. aprila 2008.
Prijave pošljite na naslov: Barbara Možgan; Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana – Polje 1260 ali po elektronski pošti na naslov: barbara.mozgan@psih-klinika.si .
Dodatne informacije: Branko Bregar, 01 587 4976, branko.bregar@psih-klinika.si
Kotizacija z DDV za člane je 95 EUR in za nečlane 190 EUR. V kotizacijo so všteti stroški organizacije seminarja in izdaja zbornika predavanj. Kotizacijo nakažite na TRR NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS, štev. 02031-0016512314, sklic na št. 00 12007, s pripisom » za sekcijo MS in ZT v psihiatriji ». Študenti in upokojenci člani Zbornice – Zveze so oproščeni plačila kotizacije. Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnevanje.
Seminar je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije , v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk ter vpisa v register strokovnih izobraževanj.
Vljudno vabljeni!
Predsednica sekcije Barbara Možgan