splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
06/13/2024

Spoštovani, vljudno vas vabimo na dvodnevno strokovno srečanje z naslovom PSIHOGERIATRIJA: SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI, ki bo v petek, 18. 10. 2024 v Hotel Rikli Balance Bled, Cankarjeva cesta 4, 4260 Bled. Strokovno srečanje je namenjeno zdravstvenim delavcem na vseh ravneh zdravstvenega varstva in vsem strokovnim delavcem na področju socialnega varstva. Strokovno srečanje je namenjeno […]

 

Zgodovina

K razvoju, prepoznavnosti psihiatrične zdravstvene nege take kot je danes so v veliki meri prispevale prodorne posameznice, ki so sledile posebnostim psihiatrične zdravstvene nege in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, ki je v vseh svojih letih od svoje ustanovitve igrala pomembno vlogo pri razvoju stroke.

Današnja Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji je bila ustanovljena 28. februarja 1969. Takrat se je imenovala Nevropsihiatrična sekcija. Ime se je skozi leta spreminjalo. Nekaj časa se je imenovala tudi Psihitrična in nevrološka sekcija in Psihiatrična sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Pobudo za nastanek sekcije je dala gospa Maruša Šolar, takratna glavna medicinska sestra Psihiatrične klinike v Ljubljani. Gospa Šolar je postala prva izvoljena predsednica sekcije. Organizacijo strokovne sekcije je ves čas vodil Izvršilni odbor sekcije in predsednice sekcije:

 • Maruša Šolar od  1969 do 1976,
 • Ladi Škerbinek od  1976 do 1986,
 • Ivica Balkovec od 1986 do 1990,
 • Marija Mrak od 1990 do 2001,
 • Vesna Čuk od 2001 do 2008,
 • Barbara Možgan od 2008 do 2009,
 • Branko Bregar od 2009 do 2017
 • Darko Loncnar od 2017.

Maruša Šolar, Ladi Škerbinek, Marija Mrak in Vesna Čuk so dobitnice najvišjega priznanja Zbornice – Zveze Zlati znak. Poleg njih so priznanje na predlog strokovne sekcije dobile tudi Mira Šilec, Marija Gorše Muhič in Rozika Špilak.

Namen ustanovitve sekcije je bil:

 • potreba po širšem znanju psihiatrične zdravstvene nege,
 • razvoj zdravstvene nege v psihiatriji,
 • celostna obravnava,
 • spodbujanje empatičnega odnosa, terapevtske komunikacije, timskega dela in etičnih norm strokovnjakov.

Sekcija je bila leta 1971 pobudnik pobudnik podiplomskega tečaja iz psihiatrije in prvega podiplomskega izobraževanja za medicinske sestre v Sloveniji.

Sekcije se že od same ustanovitve drži sloves izjemno aktivne in povezane strokovne sekcije. Delujoči v sekciji so že v semem začetku zaznali potrebe izvajalcev zdravstvene nege po izobraževanju, medsebojni izmenjavi znanj in izkušenj in njihovo motiviranost za sodelovanje pri različnih strokovnih srečanjih. Ves čas smo bili odprti tudi za povezovanje z ostalimi strokami in različnimi profili v zdravstvu.

Organizirani so bili številni programi, različnih strokovnih področij, z različnimi oblikami dela. Vsi pa so bili usmerjeni k celovitem pristopu k pacientom in ljudem, ki so v procesu zdravstvene nege pomembni. Po sprejetju procesne metode dela na področju psihiatrične zdravstvene nege leta 1986, so bili vsi strokovni programi pripravljeni tako, da je bil spremljan razvoj stroke na vseh področjih zdravstvene nege doma in v tujini.

Organizirana so bila srečanja na temo:

 • aktivacija duševnega bolnika in sodelovanje vseh profilov,
 • delo s svojci odpuščenih bolnikov,
 • medicinska sestra – član tima in terapevtske skupnosti,
 • vloga medicinske sestre v psihoterapevtskem procesu in socioterapevtskih oblikah zdravljenja.

Vsako leto so bila organizirana posvetovanja o teoriji in praksi zdravstvene nege, kjer so bile obravnavane teme o uvajanju procesne metode dela, kontinuirani zdravstveni negi, ugotavljanje potreb v zdravstveni negi,  etične dileme v zdravstveni negi, računalniško informacijskem sistemu v zdravstveni negi. Obravnavano je bilo tudi oblikovanje in uvajanje standardov v zdravstveno nego, stres in izgorevanje izvajalcev zdravstvene nege in druge specifične teme iz psihiatrične zdravstvene nege.

Izobraževalno izkustveni program Zdravstvena nega smo ljudje, kontinuirano poteka že dolga leta. Zaradi njegove aktualnosti je program prešel pod okrilje Zbornice – Zveze.

Pomembnejši projekti, ki jih je organizirala sekcija, so bili Mladost brez odvisnosti, predstavitev psihiatrične zdravstvene nege na  Celjskem sejmu, posvetovanja in okrogle mize v Cankarjevem domu in drugod po Sloveniji.

Ob tridesetletnici delovanja strokovne sekcije je bila izdana knjiga Iz zgodovine za prihodnost in ima neprecenljivo vrednost za zapis o razvoju psihiatrične zdravstvene nege v vseh psihiatričnih bolnišnicah v Sloveniji.

Marija Mrak je ob tridesetletnici sekcije zapisala, da je bila vizija dela Psihiatrične in nevrološke sekcije pridobivanje znanja in izkušenj, omogočiti si razvoj, čutiti in razmišljati o sebi v odnosu z drugimi, psihološka svoboda, duhovna zavest, ki je osebna in navdušujoča in usmerjenost k ljudem.