splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
06/13/2024

Spoštovani, vljudno vas vabimo na dvodnevno strokovno srečanje z naslovom PSIHOGERIATRIJA: SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI, ki bo v petek, 18. 10. 2024 v Hotel Rikli Balance Bled, Cankarjeva cesta 4, 4260 Bled. Strokovno srečanje je namenjeno zdravstvenim delavcem na vseh ravneh zdravstvenega varstva in vsem strokovnim delavcem na področju socialnega varstva. Strokovno srečanje je namenjeno […]

 

Arhiv za september, 2013

Nov termin za izobraževanje “Izzivi pri obravnavi forenzičnega pacienta”

12/09/2013

IO Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji je na seji dne 23. 5. 2013 sklenil, da se strokovno izobraževanje 14. 11. 2013 na Oddelku za psihiatrijo v UKC Maribor ODPOVE.

Nov termin za izpeljavo strokovnega izobraževanja z naslovom Izzivi pri obravnavi forenzičnega pacienta je četrtek, 20. 3. 2014 v prostorih Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor.

Obvestilo – forenzika (.doc)

Objavljeno pod: Izobraževanja

Razpis za volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji

12/09/2013

Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice – Zveze v mesecu novembra 2013 poteče mandat predsednika, podpredsednice in izvršnega odbora sekcije.

Izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, je dne 28.2.2013 sprejel sklep, da razpiše volitve za naslednjo štiriletno obdobje (2013- 2017) za:

1. PREDSEDNIKA / PREDSEDNICO SEKCIJE (1 mesto),
2. ČLANE IZVRŠNEGA ODBORA SEKCIJE (8 mest).

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip. Eno mesto v IO je namenjeno področju odvisnosti.

V skladu s 14. členom Pravilnika o delu strokovnih sekcij se podpredsednik ne voli na volilni seji strokovne sekcija. Njegova funkcija je vezana na predlog novoizvoljenega predsednika strokovne sekcije. Predsednik strokovne sekcije izmed članov izvršnega odbora predlaga podpredsednika in tajnika strokovne sekcije. Izvršni odbor ju izvoli z 2/3 (dvotretjinsko večino).

Mandat predsednika in članov izvršnega odbora bo trajal od 6.11.2013 do 6.11.2017, štiri leta v skladu s Pravilnikom o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze.

Rok za prijavo kandidatov je: 25. 9.2013.

VOLITVE (.doc)

Objavljeno pod: Novice

Strokovno srečanje: S prepletanjem kakovosti in stroke stopamo na pot odličnosti

12/09/2013

Psihiatrična bolnišnica Begunje in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov) organizirata strokovno srečanje “S prepletanjem kakovosti in stroke stopamo na pot odličnosti”, ki bo potekalo v torek, 01. 10. 2013, v Psihiatrični bolnišnici Begunje.

NA STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU BODO IZVEDENE TUDI VOLITVE ZA ORGANE SEKCIJE: IZVRŠNI ODBOR IN PREDSEDNIKA/PREDSEDNICO SEKCIJE. RAZPIS ZA VOLITVE JE OBJAVLJEN V UTRIPU IN NA SPLETNI STRANI ZBORNICE – ZVEZE!

S prepletanjem kakovosti in stroke stopamo na pot odličnosti (.doc)

Objavljeno pod: Izobraževanja

Zaščiteno: Zapisnik 3. korespondenčne seje

12/09/2013

Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Objavljeno pod: Zapisniki sej

Zaščiteno: Zapisnik 2. seje Izvršnega odbora Sekcije in Stalne delovne skupine

12/09/2013

Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Objavljeno pod: Zapisniki sej