splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
02/20/2024

Spoštovani, vljudno vas vabimo na dvodnevno strokovno srečanje z naslovom SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI X. del, ki bo v četrtek in petek, 30. – 31. maja 2024 v Termah Zreče, Hotel Vital. Strokovno srečanje je namenjeno zdravstvenim delavcem na vseh ravneh zdravstvenega varstva in vsem strokovnim delavcem na področju socialnega varstva. […]

 

Arhiv za januar, 2013

Program dela strokovne sekcije za leto 2013

14/01/2013

PROGRAM DELA STROKOVNE SEKCIJE ZA LETO 2013

Strokovna srečanja:

Naslov: Kakovost in varnost v psihiatriji v povezavi z akreditacijo
Datum: 11. april 2013
Kraj: PB Begunje

Naslov: Izzivi pri obravnavi forenzičnega pacienta
Datum: 10. november 2013
Kraj: UKC Maribor – Oddelek za psihiatrijo

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri Branku Bregar na e-pošti brane.bregar@gmail.com.

Objavljeno pod: Novice

Zbornik Izzivi pri obravnavi psihoz

14/01/2013

Zbornik srečanja Izzivi pri obravnavi psihoz (Psihiatrična bolnišnica Idrija, november 2012).

Vsebina:

 • IZZIVI PRI OBRAVNAVI PSIHOZ – MEDICINSKI VIDIK
 • ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA S PSIHOTIČNO MOTNJO
 • VLOGA ZDRAVSTVENE VZGOJE PRI UŽIVANJU MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE PACIENTOV S PSIHOTIČNO MOTNJO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA
 • SKUPINSKA PSIHOTERAPIJA OSEB S PSIHOTIČNO MOTNJO
 • IZKUŠNJE DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V PSIHOTERAPEVTSKI SKUPINI ODPUŠČENIH PACIENTOV S PSIHOZO
 • PROCES ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTU Z DVOJNO DIAGNOZO: PRIKAZ PRIMERA
 • HOSPITALIZACIJA PACIENTA BREZ PRIVOLITVE: PRAVNI IN ZDRAVSTVENI VIDIK
 • PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE V SKUPNOSTI – PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA
 • IZKUŠNJE MEDICINSKE SESTRE Z APLIKACIJO DEPO TERAPIJE PRI PACIENTU S PSIHOZO
 • POSEBNI VAROVALNI UKREP NA GERONTOPSIHIATRIČNEM ODDELKU: IZKUŠNJE IZ PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA

Zbornik Izzivi pri obravnavi psihoz (.pdf)

Objavljeno pod: Novice

Zbornik Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti

13/01/2013

Zbornik Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti (Ljubljana, oktober 2012).

Vsebina:

 • NEKATERA ZNANJA IN VEŠČINE, KI SE UPORABLJAJO PRI DELU Z ODVISNIMI OD PSIHOAKTIVNIH SNOVI
 • PSIHOLOŠKI VIDIKI ODVISNOSTI OD PSIHOAKTIVNIH SNOVI
 • DEJAVNIKI V KOMUNIKACIJSKEM POLJU, POVEZANI S KAKOVOSTJO MEDSEBOJNEGA SPORAZUMEVANJA
 • ETIČNI VIDIK DELA Z ODVISNIMI OD PREPOVEDANIH DROG
 • OSEBNOSTNA STRUKTURA IN STILI SPOPRIJEMANJA S STRESOM BOLNIKOV, ODVISNIH OD PREPOVEDANIH DROG
 • LASTNOSTI IN KAKOVOSTI MEDICINSKE SESTRE V CENTRU ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNIH OD NEDOVOLJENIH DROG
 • SPECIFIKE OBRAVNAVE ODVISNIKA OD PREPOVEDANIH DROG V BOLNIŠNIČNEM OKOLJU
 • PROBLEM PREDOZIRANJA PRI INTRAVENOZNIH UPORABNIKIH TRDIH DROG IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ
 • KOMUNIKACIJA V LUČI TRANSAKCIJSKE ANALIZE

Zbornik Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti (.pdf)

Objavljeno pod: Novice