splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
05/01/2023

Spoštovani, vljudno vas vabimo na dvodnevno strokovno izobraževanje z naslovom SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI IX. del, ki bo v četrtek in petek, 18. – 19. maja 2023 v Termah Zreče, Hotel Vital. Strokovno izobraževanje je namenjeno zdravstvenim delavcem na vseh ravneh zdravstvenega varstva in vsem strokovnim delavcem na področju socialnega varstva. […]

 

Zbornica – Zveza in NSi: stroka zagovarja vsem dostopno, solidarno javno zdravstvo

09/02/2016

Datum: 3. 2. 2016
Izjava za javnost

Vodstvo Zbornice – Zveze se je odzvalo povabilu stranke Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi) na sestanek v zvezi s predlogom njihovega dokumenta »Ukrepi za prenovo zdravstvenega sistema«. Ugotavljamo, da je dokument »Ukrepi za prenovo zdravstvenega sistema« primeren za diskusijo in nadgradnjo, v delu privatizacije zdravstva, preoblikovanja javnih zdravstvenih zavodov v gospodarske družbe ter ponudbe več zavarovalnic pa stroka zdravstvene in babiške nege in Zbornica – Zveza zagovarjata drugačen pristop – javno zdravstvo.

Po začetni predstavitvi Zbornice – Zveze in njenega delovanja je beseda stekla o obstoječem sistemu zdravstvenega varstva v R Sloveniji, za katerega smo predstavniki Zbornice – Zveze mnenja, da je ta še vedno dober (velik poudarek na preventivi, na primer referenčne ambulante, patronažno varstvo, presejalni programi DORA. ZORA, SVIT,…), in zgled tudi za nekatere druge države v EU. Bili smo si enotni, da denarja v zdravstvu ne bo veliko več, kot ga je sedaj, in zato je in bo tudi v prihodnje ključno, kako je razdeljen. Več težav je na področju čakalnih dob v specialistični ambulantni dejavnosti in pri sprejemih v bolnišnice.

Vodstvo Zbornice -Zveze je NSi predstavilo stališča stroke zdravstvene in babiške nege, zapisana v dokumentu Stališča Zbornice – Zveze o aktualni problematiki na področju zdravstva in predlogih za reševanje krize.

V Zbornici Zvezi zagovarjamo pretežno javno zdravstvo in smo proti privatizaciji javnih zavodov oz. proti predlogu, da bi se javni zavodi spreminjali v gospodarske družbe. Glede predloga, da bi zavarovalnice prosto tržile zdravstvene storitve, predstavniki stroke zdravstvene in babiške nege zastopamo mnenje, da je potrebno skrbeti za čim bolj solidaren in vsem dostopen sistem zdravstvene oskrbe, ki ga z vključitvijo zasebnih zavarovalnic ne vidimo.

V sicer konstruktivnem pogovoru je bila možnost predstavitve tudi drugih tem in izzivov, s katerimi se srečujemo izvajalci zdravstvene in babiške nege ter oskrbe na svojih delovnih mestih: pomanjkanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov tako v bolnišnicah kot v socialno varstvenih zavodih; razlike, ki jo opažamo med javnimi zavodi in zasebnimi, četudi s koncesijo, zlasti v domovih starostnikov. Medicinske sestre ponujamo svoje znanje in pripravljenost nadgraditi zdravstveno oskrbo stanovalcev v socialno varstvenih zavodih v smislu uvedbe sorodnih modelov za vodenje urejenih kroničnih obolenj pri starostnikih, kot so presejalni programi v referenčnih ambulantah.

Darinka Klemenc, predsednica Zbornice – Zveze

Podobni zapisi
Objavljeno pod Novice