splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
04/05/2022

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji v sodelovanju z Psihiatrično bolnišnico Idrija organizira strokovni WEBINAR na temo “Multidisciplinarna obravnava pacienta z bipolarno motnjo. Prijave so možne preko portala Zbornice Zveze ali preko email naslova: aljosa.lapanja@gmail.com ali darko.loncnar@gmail.com Program strokovnega srečanja: 14.4.2022 MULTIDISCIPLINARNA OBRAVNAVA PACIENTA Z BIPOLARNO MOTNJO končni(1) Vabljeni

 

Nasilje nad zaposlenimi v zdravstveni negi se stopnjuje

16/02/2016

V Zbornici – Zvezi smo pretreseni nad napadom pacienta na medicinsko sestro. Kolegici želimo čimprejšnje okrevanje. Tako žrtvi kot njenim sodelavcem bomo po hudem dogodku poskušali pomagati.

V Zbornici – Zvezi že dolgo opozarjamo, da se nad medicinskimi sestrami stopnjujeta tako psihično kot fizično nasilje, ki se med seboj prepletata. Medicinske sestre preživijo največ časa v neposrednem stiku s pacienti in njihovimi bližnjimi, zato so znotraj zdravstvenega tima najbolj izpostavljene nasilnim dogodkom. Poklic medicinske sestre se, žal, uvršča v sam vrh poklicev, ki so izpostavljeni nasilju, tudi fizičnemu, takoj za policisti in varnostniki.

Raziskovalna skupina pri Zbornici – Zvezi, ki je v sodelovanju z Delovno skupino za nenasilje v zdravstveni negi v letih 1999 ter 2010 in 2011 opravila raziskavo o nasilju nad medicinskimi sestrami na delovnih mestih, opozarja, da je nasilja nad medicinskimi sestrami vse več, zlasti psihičnega, ki ga izvajajo pacienti. Na vprašanje, v kolikšni meri se pojavlja psihično nasilje nad medicinskimi sestrami v Sloveniji, je  76,4 % vprašanih potrdilo, da na delovnem mestu redno, pogosto ali občasno zaznava psihično nasilje.  60,1 % udeležencev pa je bilo redno, pogosto ali občasno žrtev psihičnega nasilja.

Raziskava o fizičnem nasilju nad medicinskimi sestrami v Sloveniji je že leta 1999 pokazala, da so medicinske sestre v 29,5 % na delovnem mestu doživele fizično nasilje s strani pacienta, leta 2011 pa 30,5 %, najpogosteje v urgentnih ambulantah in domovih starejših občanov. Skupaj je doživelo fizično nasilje na delovnem mestu leta 2011 14,9 % medicinskih sester od vseh anketiranih. Največ udeleženk v raziskavi je fizično nasilje doživelo v urgentni ambulanti (33, 3%) in v domu starejših občanov (28,7 %), manj pa v posebnem zavodu (16,0 %), v bolnišnici (15,3%), v izobraževalni ustanovi, pri oskrbi pacientov na domu, v zasebnih ustanovah in na drugih delovnih področjih (10,2%). Najmanj nasilja so medicinske sestre po tej raziskavi doživele v zdravstvenem domu (7,3 %). Anketirani med vrstami fizičnega nasilja navajajo udarce, uporabo različnih predmetov, brce, pretep, klofute. Največ anketiranih medicinskih sester (74,8 %) je navedlo kot storilca telesnega nasilja pacienta. V 11, 2 % so bili storilci svojci, v manjšem odstotku drugi. Nekaj anketiranih navaja po več oblik fizičnega nasilja hkrati.

V spreminjajočih se družbenih okoliščinah zdravstvene, socialno varstvene in druge zavode, kjer se odvija zdravstvena oskrba, Zbornica – Zveza poziva, da problematiko nasilja nad zdravstvenimi delavci vzamejo resno, pregledajo dosedanje ukrepe za zaščito zaposlenih in dodatno poskrbijo, da bodo zaposleni na svojih delovnih mestih v zdravstvu varni. S tem istočasno skrbimo tudi za večjo varnost pacientov.

Več na spletni povezavi: http://www.zbornica-zveza.si/sl/o-zbornici-zvezi/organi/delovne-skupine/….

Zbornica – Zveza

Podobni zapisi
Objavljeno pod Novice