splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
10/18/2021

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji napoveduje strokovno srečanje Medpoklicno sodelovanje v zdravstvu, ki bo potekalo 2. in 3. aprila 2019 v Termah Zreče. Program strokovnega srečanja: 8.10.2021MEDPOKLICNO SODELOVANJE program končen(1) Prijave so že odprte na e-portalu Zbornice – Zveze ali preko emaila: prijava.psihsekcija@gmail.com V okviru strokovnega srečanja bodo izvedene tudi volitve novega vodstva […]

 

Razpis za volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji

12/09/2013

Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice – Zveze v mesecu novembra 2013 poteče mandat predsednika, podpredsednice in izvršnega odbora sekcije.

Izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, je dne 28.2.2013 sprejel sklep, da razpiše volitve za naslednjo štiriletno obdobje (2013- 2017) za:

1. PREDSEDNIKA / PREDSEDNICO SEKCIJE (1 mesto),
2. ČLANE IZVRŠNEGA ODBORA SEKCIJE (8 mest).

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip. Eno mesto v IO je namenjeno področju odvisnosti.

V skladu s 14. členom Pravilnika o delu strokovnih sekcij se podpredsednik ne voli na volilni seji strokovne sekcija. Njegova funkcija je vezana na predlog novoizvoljenega predsednika strokovne sekcije. Predsednik strokovne sekcije izmed članov izvršnega odbora predlaga podpredsednika in tajnika strokovne sekcije. Izvršni odbor ju izvoli z 2/3 (dvotretjinsko večino).

Mandat predsednika in članov izvršnega odbora bo trajal od 6.11.2013 do 6.11.2017, štiri leta v skladu s Pravilnikom o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze.

Rok za prijavo kandidatov je: 25. 9.2013.

VOLITVE (.doc)

Podobni zapisi
Objavljeno pod Novice