splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
10/18/2021

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji napoveduje strokovno srečanje Medpoklicno sodelovanje v zdravstvu, ki bo potekalo 2. in 3. aprila 2019 v Termah Zreče. Program strokovnega srečanja: 8.10.2021MEDPOKLICNO SODELOVANJE program končen(1) Prijave so že odprte na e-portalu Zbornice – Zveze ali preko emaila: prijava.psihsekcija@gmail.com V okviru strokovnega srečanja bodo izvedene tudi volitve novega vodstva […]

 

Zbornik srečanja Skupnostna psihiatrična obravnava

10/03/2011

Zbornik strokovnega srečanja Skupnostna psihiatrična obravnava (16. marec 2011):

Obravnava duševnih bolnikov v skupnosti je enako pomemben del sodobne obravnave duševnih motenj kot institucionalna obravnava. Dokazano izboljšuje sodelovanje bolnikov v zdravljenju, preprečuje pogoste ponovitve bolezni ter izboljša skupen izid v smislu preprečevanja kronifikacije in izboljšanja kakovosti življenja.

V Sloveniji so programi obravnave v skupnost šele v povojih, mreža zunanjih služb pa skromna in slabo povezana. Vsekakor pa je pohvaliti vse poskuse, ki v zadnjih letih potekajo v smeri razvoja ustreznih programov.

Diplomirana medicinska sestra je eden ključnih profilov v izvajanju obravnave v skupnosti v svetu, prav bi bilo, da bi bilo tako tudi pri nas. S svojimi znanji in veščinami je usposobljena za ocenjevanje in naslavljanje bolnikovih potreb ter je pri delu v skupnosti suverena in avtonomna, hkrati pa vajena timskega dela, brez katerega si dela v skupnosti ni mogoče predstavljati. Pa vendar v luči zahtevne skupnostne obravnave primanjkuje še veliko znanj in veščin, predvsem pa ustreznih izobraževalnih programov, ki bi slednje podajali.

Pričujoči izbor prispevkov je vsekakor dobrodošel korak na poti razvoja tako obravnave v skupnosti kot zavedanja o izzivih, ki nas na poti do učinkovite obravnave še čakajo.

Zbornik Skupnostna psihiatrična obravnava (.pdf)

Podobni zapisi
Objavljeno pod Izobraževanja