splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
10/18/2021

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji napoveduje strokovno srečanje Medpoklicno sodelovanje v zdravstvu, ki bo potekalo 2. in 3. aprila 2019 v Termah Zreče. Program strokovnega srečanja: 8.10.2021MEDPOKLICNO SODELOVANJE program končen(1) Prijave so že odprte na e-portalu Zbornice – Zveze ali preko emaila: prijava.psihsekcija@gmail.com V okviru strokovnega srečanja bodo izvedene tudi volitve novega vodstva […]

 

Strokovno srečanje: Skupnostna psihiatrična obravnava

08/03/2011

Psihiatrična klinika Ljubljana, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije in Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije organizirajo strokovno srečanje

SKUPNOSTNA PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA.

Strokovno srečanje bo organizirano v sredo, 16. 03. 2011, v predavalnici Enote za intenzivno psihiatrijo Psihiatrične klinike Ljubljana, Studenec 48.

Trend zdravljenja psihiatričnih motenj se je v zadnjih tridesetih letih iz ustanov preselil v skupnost. Edina učinkovita metoda za obravnavo bolnikov s hudo in ponavljajočo se duševno motnjo je kontinuirana podpora v skupnosti s strani specializiranega zdravstvenega multidisciplinarnega tima. S takšno podporo lahko v domačem okolju ohranimo paciente, ki bi sicer potrebovali institucionalno bivanje. Poleg tega se zmanjša potreba po hospitalni obravnavi, izboljša se funkcioniranje bolnikov ter kakovost njihovega življenja.

Več informacij v program srečanja (.doc)

Prijavnico za srečanje dobite tukaj.

Podobni zapisi
Objavljeno pod Izobraževanja