splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
04/05/2022

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji v sodelovanju z Psihiatrično bolnišnico Idrija organizira strokovni WEBINAR na temo “Multidisciplinarna obravnava pacienta z bipolarno motnjo. Prijave so možne preko portala Zbornice Zveze ali preko email naslova: aljosa.lapanja@gmail.com ali darko.loncnar@gmail.com Program strokovnega srečanja: 14.4.2022 MULTIDISCIPLINARNA OBRAVNAVA PACIENTA Z BIPOLARNO MOTNJO končni(1) Vabljeni

 

Rezultat volitev vodstva Sekcije za mandatno obdobje 2013-2017

02/10/2013

Objava rezultatov volitev vodstva Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji za mandatno obdobje 2013-2017.

Na volilni skupščini, ki je potekala 1.10.2013 ob strokovnem srečanju v PB Begunje, je bil za predsednika Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji za mandatno obdobje 2013-2017 izvoljen mag. Branko Bregar.

Izmed desetih prijavljenih kandidatov za člane/članice IO Sekcije MS in ZT v psihiatriji so bili v nov mandat izvoljeni:
1. Viktorija Štiglic (Oddelek za psihiatrijo, UKC Maribor)
2. Darko Loncnar (PB Begunje)
3. Barbara Možgan (PK Ljubljana)
4. Urška Poček (PB Vojnik)
5. Aljoša Lapanja (PK Ljubljana)
6. Vesna Krof (PB Ormož)
7. Anja Mivšek (PB Idrija)
8. Petra Kodrič (CPZOPD, ZD Maribor)

Objava rezultatov (.pdf)

Objavljeno pod: Novice

Razpis za volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji

12/09/2013

Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice – Zveze v mesecu novembra 2013 poteče mandat predsednika, podpredsednice in izvršnega odbora sekcije.

Izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, je dne 28.2.2013 sprejel sklep, da razpiše volitve za naslednjo štiriletno obdobje (2013- 2017) za:

1. PREDSEDNIKA / PREDSEDNICO SEKCIJE (1 mesto),
2. ČLANE IZVRŠNEGA ODBORA SEKCIJE (8 mest).

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip. Eno mesto v IO je namenjeno področju odvisnosti.

V skladu s 14. členom Pravilnika o delu strokovnih sekcij se podpredsednik ne voli na volilni seji strokovne sekcija. Njegova funkcija je vezana na predlog novoizvoljenega predsednika strokovne sekcije. Predsednik strokovne sekcije izmed članov izvršnega odbora predlaga podpredsednika in tajnika strokovne sekcije. Izvršni odbor ju izvoli z 2/3 (dvotretjinsko večino).

Mandat predsednika in članov izvršnega odbora bo trajal od 6.11.2013 do 6.11.2017, štiri leta v skladu s Pravilnikom o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze.

Rok za prijavo kandidatov je: 25. 9.2013.

VOLITVE (.doc)

Objavljeno pod: Novice

Program dela strokovne sekcije za leto 2013

14/01/2013

PROGRAM DELA STROKOVNE SEKCIJE ZA LETO 2013

Strokovna srečanja:

Naslov: Kakovost in varnost v psihiatriji v povezavi z akreditacijo
Datum: 11. april 2013
Kraj: PB Begunje

Naslov: Izzivi pri obravnavi forenzičnega pacienta
Datum: 10. november 2013
Kraj: UKC Maribor – Oddelek za psihiatrijo

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri Branku Bregar na e-pošti brane.bregar@gmail.com.

Objavljeno pod: Novice

Zbornik Izzivi pri obravnavi psihoz

14/01/2013

Zbornik srečanja Izzivi pri obravnavi psihoz (Psihiatrična bolnišnica Idrija, november 2012).

Vsebina:

 • IZZIVI PRI OBRAVNAVI PSIHOZ – MEDICINSKI VIDIK
 • ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA S PSIHOTIČNO MOTNJO
 • VLOGA ZDRAVSTVENE VZGOJE PRI UŽIVANJU MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE PACIENTOV S PSIHOTIČNO MOTNJO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA
 • SKUPINSKA PSIHOTERAPIJA OSEB S PSIHOTIČNO MOTNJO
 • IZKUŠNJE DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V PSIHOTERAPEVTSKI SKUPINI ODPUŠČENIH PACIENTOV S PSIHOZO
 • PROCES ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTU Z DVOJNO DIAGNOZO: PRIKAZ PRIMERA
 • HOSPITALIZACIJA PACIENTA BREZ PRIVOLITVE: PRAVNI IN ZDRAVSTVENI VIDIK
 • PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE V SKUPNOSTI – PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA
 • IZKUŠNJE MEDICINSKE SESTRE Z APLIKACIJO DEPO TERAPIJE PRI PACIENTU S PSIHOZO
 • POSEBNI VAROVALNI UKREP NA GERONTOPSIHIATRIČNEM ODDELKU: IZKUŠNJE IZ PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA

Zbornik Izzivi pri obravnavi psihoz (.pdf)

Objavljeno pod: Novice

Zbornik Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti

13/01/2013

Zbornik Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti (Ljubljana, oktober 2012).

Vsebina:

 • NEKATERA ZNANJA IN VEŠČINE, KI SE UPORABLJAJO PRI DELU Z ODVISNIMI OD PSIHOAKTIVNIH SNOVI
 • PSIHOLOŠKI VIDIKI ODVISNOSTI OD PSIHOAKTIVNIH SNOVI
 • DEJAVNIKI V KOMUNIKACIJSKEM POLJU, POVEZANI S KAKOVOSTJO MEDSEBOJNEGA SPORAZUMEVANJA
 • ETIČNI VIDIK DELA Z ODVISNIMI OD PREPOVEDANIH DROG
 • OSEBNOSTNA STRUKTURA IN STILI SPOPRIJEMANJA S STRESOM BOLNIKOV, ODVISNIH OD PREPOVEDANIH DROG
 • LASTNOSTI IN KAKOVOSTI MEDICINSKE SESTRE V CENTRU ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNIH OD NEDOVOLJENIH DROG
 • SPECIFIKE OBRAVNAVE ODVISNIKA OD PREPOVEDANIH DROG V BOLNIŠNIČNEM OKOLJU
 • PROBLEM PREDOZIRANJA PRI INTRAVENOZNIH UPORABNIKIH TRDIH DROG IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ
 • KOMUNIKACIJA V LUČI TRANSAKCIJSKE ANALIZE

Zbornik Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti (.pdf)

Objavljeno pod: Novice

Poročilo o delu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji

20/12/2011

Poročilo o delu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (.doc) – Ljubljana, 15. 12. 2011

Objavljeno pod: Novice

O Uredbi o enotnih izhodiščih za organizacijo in vodenje javnih zdravstvenih zavodov

10/08/2011

Protestno pismo – mnenje zdravstvene in babiške nege o Uredbi o enotnih izhodiščih za organizacijo in vodenje javnih zdravstvenih zavodov.

(kliknite za povečavo)

Objavljeno pod: Novice