splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
10/18/2021

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji napoveduje strokovno srečanje Medpoklicno sodelovanje v zdravstvu, ki bo potekalo 2. in 3. aprila 2019 v Termah Zreče. Program strokovnega srečanja: 8.10.2021MEDPOKLICNO SODELOVANJE program končen(1) Prijave so že odprte na e-portalu Zbornice – Zveze ali preko emaila: prijava.psihsekcija@gmail.com V okviru strokovnega srečanja bodo izvedene tudi volitve novega vodstva […]

 

Zbornik Izzivi pri obravnavi psihoz

14/01/2013

Zbornik srečanja Izzivi pri obravnavi psihoz (Psihiatrična bolnišnica Idrija, november 2012).

Vsebina:

  • IZZIVI PRI OBRAVNAVI PSIHOZ – MEDICINSKI VIDIK
  • ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA S PSIHOTIČNO MOTNJO
  • VLOGA ZDRAVSTVENE VZGOJE PRI UŽIVANJU MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE PACIENTOV S PSIHOTIČNO MOTNJO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA
  • SKUPINSKA PSIHOTERAPIJA OSEB S PSIHOTIČNO MOTNJO
  • IZKUŠNJE DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V PSIHOTERAPEVTSKI SKUPINI ODPUŠČENIH PACIENTOV S PSIHOZO
  • PROCES ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTU Z DVOJNO DIAGNOZO: PRIKAZ PRIMERA
  • HOSPITALIZACIJA PACIENTA BREZ PRIVOLITVE: PRAVNI IN ZDRAVSTVENI VIDIK
  • PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE V SKUPNOSTI – PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA
  • IZKUŠNJE MEDICINSKE SESTRE Z APLIKACIJO DEPO TERAPIJE PRI PACIENTU S PSIHOZO
  • POSEBNI VAROVALNI UKREP NA GERONTOPSIHIATRIČNEM ODDELKU: IZKUŠNJE IZ PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA

Zbornik Izzivi pri obravnavi psihoz (.pdf)

Podobni zapisi
Objavljeno pod Novice