splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
05/01/2023

Spoštovani, vljudno vas vabimo na dvodnevno strokovno izobraževanje z naslovom SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI IX. del, ki bo v četrtek in petek, 18. – 19. maja 2023 v Termah Zreče, Hotel Vital. Strokovno izobraževanje je namenjeno zdravstvenim delavcem na vseh ravneh zdravstvenega varstva in vsem strokovnim delavcem na področju socialnega varstva. […]

 
02/04/2018

Za vse, ki želijo pridobiti oziroma poglobiti strokovno znanje iz področja obravnave pacientov s samomorilnim vedenjem Program: PREPOZNAVANJE IN OBRAVNAVA PACIENTA S SAMOMORILNIM VEDENJEM Datum: petek, 25. maj 2018 Kraj: Psihiatrična bolnišnica Begunje Zbornik: notranjost OK Ovitek OK Zbornik Samomorilnost Begunje 2018 Za podrobnejše informacije: darko.loncnar@gmail.com

Objavljeno pod: Izobraževanja, Novice
17/02/2018

Vse več je danes kroničnih bolezni, ki predstavljajo največji problem javnega zdravja in predstavljajo največjo grožnjo prezgodnji umrljivosti prebivalstva v naši državi. Izboljšanje vseh kroničnih bolezni je najbolj povezano s spremembo življenjskega sloga posameznika. Zato morajo v današnjem času zdravstveni delavci posedovati predvsem znanja in veščine, ki pospešujejo oziroma pripomorejo posamezniku, da spremeni svoje življenjske navade. Poznavanje motivacijskega intervjuja ali ostalih psihoterapevtskih tehnik nam lahko pomagajo, da smo pri svojem delu učinkovitejši. Pri tem se srečujemo z različnimi skupinami bolnikov, od običajnih, zahtevnih do težavnih. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji zato že vrsto let organizira strokovno izobraževanje s tega področja, z namenom, da strokovnjaki pridobijo večjo samozavest in so uspešnejši pri svojem delu na področju svetovanja in spreminjanju vedenja posameznika.

Znanje in veščine (v obliki učnih delavnic) Vam bodo predstavili izkušeni strokovnjaki iz tega področja.

Vljudno vabljeni.

Darko Loncnar, predsednik

Objavljeno pod: Izobraževanja, Novice
09/10/2017

Zbornik srečanja Zagotavljanje delovnega okolja brez nasilja za zaposlene in paciente v zdravstvenem sistemu – Ničelna toleranca do nasilja.

Objavljeno pod: Izobraževanja
24/05/2017

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji napoveduje strokovno srečanje, ki bo potekalo 9. in 10. oktobra 2017.

Objavljeno pod: Izobraževanja
23/05/2017

Zbornik prispevka v Idriji.

Objavljeno pod: Izobraževanja
23/05/2017

Zbornik srečanja v Rogaški Slatini.

Objavljeno pod: Izobraževanja
26/04/2017

Izročki predavateljev na seminarju strokovne sekcije Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti, ki je potekalo 30. in 31.3.2017 v Rogaški Slatini.

Objavljeno pod: Izobraževanja
25/04/2017

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze Izvršilni odbor Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji s sklepom št. Sklep 9/29032017 objavlja Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem […]

Objavljeno pod: Novice
20/04/2017

Zagotavljanje varnosti pacientov in zaposlenih v zdravstveni obravnavi na področju psihiatrije.

Objavljeno pod: Izobraževanja
20/04/2017

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji naznanja, da je med dobitnicami ZLATEGA ZNAKA Zbornice-Zveze za leto 2017 tudi ga. Branka Mikluž, diplomirana medicinska sestra, specialistka psihiatrične zdravstvene nege, zaposlena v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. Čestitamo!

Objavljeno pod: Novice